7 ZASAd zdrowienia
pokonaj skutki ukrytego stresu
na podstawie Gabora Maté

1

akceptacja
Widzę siebie i świat bez osądu

Pierwsza z 7 zasad zdrowienia to akceptacja. Oznacza gotowość do poznawania rzeczy takimi, jakimi są, zamiast osądzania i negowania ich.
Zawiera w sobie odwagę do spotkania również negatywnych myśli, trudnych emocji, skutków działań. Jednocześnie nie dopuszcza do tego, aby one budowały nastawienie do przyszłości, bo „nie zasługujesz”, nie jesteś kompletny/a.
Jesteś kompletna/y i zasługujesz.
Możesz porzucić podwójne standardy podchodzenia do siebie i innych ludzi – zacząć dobrze i wyrozumiale traktować siebie, to znaczy, zobaczyć, gdzie masz problemy z odmawianiem innym, a mówieniem „tak” swoim potrzebom i tam właśnie zacząć dzięki nieoceniającej akceptacji DBAĆ O SIEBIE.

Zasługuję i mogę dbać o siebie oraz to, co dla mnie ważne.

2

świadomość
zdolność do emocjonalnego poznania prawdy

To było dla mnie zaskakujące, kiedy się dowiedziałam!

W dzieciństwie wraz z nauką mowy tracimy stopniowo zdolność do wychwytywania prawdziwych sygnałów emocjonalnych. Dlaczego? Ponieważ otrzymujemy od dorosłych sprzeczne sygnały – inne poprzez słowa, inne na poziomie niewerbalnym. Tłumimy więc naszą inteligencję emocjonalną, doskonalszej niż racjonalna, by uniknąć przegranej wojny z dorosłymi, od których zależymy.

Można odzyskać tę część i uwolnić się zarazem od ogromnych pokładów lęku w podświadomości, który mówi, że nie mamy wystarczającej mocy.
Potrzebujemy ćwiczyć, zwracając uwagę na wewnętrzne stany emocjonalne, oznaki stresu, nabrać zaufania do wskazówek płynących z intuicji i z ciała bardziej niż do słów.
Zwracać uwagę na mowę ciała. Zadawać sobie pytania:
Co czuję? Gdzie to czuję?
Czy czuję swobodę, czy napięcie?
Co mi pokazuje drugi człowiek?
Co mówi mi ton głosu, jego wysokość?
Jaki jest wyraz twarzy – oczu, czy są zwężone, czy szeroko otwarte, czy widzę napięcie?

Ponowne nauczenie się rozpoznawania stanów emocjonalnych ułatwia ich zdrowe przeżywanie oraz daje nam cenne i prawdziwe informacje o sobie i o drugim człowieku.
I ten powrót do świadomości emocjonalnej stanowi drugą z 7 zasad zdrowienia.

Jeśli potrzebujesz w tym pomocy, zapraszam Cię na mój autorski Program online 24 Skrzydła Mocy lub po prostu napisz do mnie i na bezpłatnej 30 minutowej konsultacji ustalimy, jakie są Twoje potrzeby i kroki do zdrowia oraz dobrostanu.

Mogę świadomie i z mocą poznawać prawdę o swoim życiu.

3

gniew
Zdrowe przeżywanie

Jak przeżywać trudne emocje, by przyjmować informację, którą ze sobą niosą? Jak uwalniać się od napięcia i zmian fizjologicznych, które powodują w organizmie?

Wzorce kulturowe i społeczne nauczyły nas niezdrowego podejścia do wielu emocji. Jedną z nich jest złość lub gniew. Jesteś zły?
Zapytaj ciała, co czuje, kiedy słyszysz te słowa. Badania wskazują, że wyparty gniew jest przyczyną chorób autoimmunologicznych, tym nowotworowych. Z kolei erupcje złości – wściekłość powoduje zawały, udary, nadciśnienie, chorobę wieńcową, itp.
Brak zdrowego przeżywania tych emocji ma również wpływ na stany chorobowe psychiki, otyłość oraz wiele innych cywilizacyjnych. Nie mówiąc o ich niszczącej sile, w relacjach, ponieważ są często związane z działaniem przemocowym.
Na początek potrzebujemy sobie poradzić z LĘKIEM przed przeżywaniem złości.
Pomagają w tym dwa pierwsze kroki, czyli akceptacja i świadomość, by stanąć w zdrowy sposób w prawdzie ze swoim gniewem.
„Zdrowe przeżywanie gniewu jest doświadczeniem fizjologicznym, bez jego uzewnętrzniania. Polega na przetaczającym się przez organizm przepływie energii połączonym z mobilizacją do ataku. Równocześnie następuje całkowity zanik niepokoju.”
Wściekłość jest czymś zupełnie innym, czujemy lęk i ogromne napięcie, jest to forma obrony przed lękiem, który chcemy opanować. Zakaz okazywania złości w dzieciństwie prowadzi do nieumiejętności poradzenia sobie z nim i stłumienie – wyparcie.

Z tym można i warto pracować terapeutycznie, by nauczyć się przeżywać swoją złość i nie odbierać sobie jej ważnej funkcji budowania granic oraz sprawczości.
Zdrowy gniew oraz zastanowienie się nad jego przyczynami, może przywrócić nam ogromną moc, pozwala występować w swoim imieniu, respektować swoje granice i nie naruszać niczyich innych.

Mam prawo występować w swoim imieniu. Poprzez moje „NIE” dbam o swoje granice.

4

Autonomia
Prawo do integralności oraz wolności

Umysł i duch potrafią przetrwać nawet duży uszczerbek na ciele, ale ten na integralności i wolności psychicznej sprawia, że ciało zaczyna zawodzić.
„Cokolwiek robiłem, zawsze było źle.”, „Nigdy nie czułem, że mam prawo popełniać swoje błędy.” Czy też utożsamiasz się ze zdaniami ludzi, których granice w dzieciństwie a potem w życiu dorosłym były wciąż przekraczane, a inni autorytarnie wiedzieli lepiej i nie było miejsca na nauczenie się, jak budować poczucie własnej wartości oraz autonomię.
To powoduje brak zaufania do siebie i korzystanie w życiu dorosłym z utartych, niekoniecznie służących wzorców postępowania. Robię to, co jest mi znane i nie buduję mechanizmy obronne, by nie poznać swoich autentycznych pragnień, marzeń. Jestem wciąż w trybie przetrwania zamiast życia autentycznym życiem, z jego pięknem i trudami oraz niespodziankami.
To dezorientuje układ immunologiczny, bo granice i autonomia są niezbędne dla zdrowia. Doświadczamy życia poprzez nasze ciała, jeśli nie potrafimy wyartykułować naszej autentyczności, nasze ciała poprzez swoje stany, mówią często to, czego nie chcą wyartykułować lub nawet czemu chcą zaprzeczyć, głowa i usta.

Mam prawo do wolności bycia sobą i poczucia własnej wartości.

5

Więź
potrzeba prawdziwie bliskich relacji

Niezaspokojone pragnienie kontaktu, intymnych relacji jest pierwotną przyczyną frustracji i gniewu.
Proces zdrowienia wymaga odzyskania wrażliwości i jednocześnie zrozumienia, że nie musimy się jej obawiać, ponieważ nie jesteśmy już bezradnymi uzależnionymi od innych ludzi (opiekunów) dziećmi.
Możemy więc sobie pozwolić na uszanowanie ludzkiej potrzeby więzi oraz uwolnić się od przekonania niszczącego, powszechnie i głęboko tkwiącego w zbiorowej podświadomości, że nie zasługujemy na miłość.
ZASŁUGUJĘ NA MIŁOŚĆ JA, ZASŁUGUJESZ NA MIŁOŚĆ TY.
Niezbędnym krokiem zdrowienia jest poszukiwanie więzi ze sobą oraz zbudowanie na nowo miłości do siebie.

Żyję, więc potrafię kochać i być kochana/kochany.

6

asertywność
nasze istnienie nie wymaga uzasadnienia

Właściwie na tym stwierdzeniu można zakończyć. Jednak, ponieważ ogromna większość z nas ma problemy z asertywnością w tym pomagam, żeby jej się nauczyć, więc go rozwinę, by zobaczyć obszary, w których mamy trudności z powiedzeniem, że jesteśmy ok, tacy jacy jesteśmy, że jesteśmy wystarczający i nie potrzebujemy wciąż i wciąż udowadniać naszym działaniem, że jesteśmy użyteczni, że zasługujemy, że zmazaliśmy tym jakąś naszą winę, naprawiliśmy coś zepsutego w nas, jakiś defekt, jakąś niedoskonałość.
Postawa asertywna zakłada zdrową pozytywną ocenę siebie, bez względu na naszą przeszłość i to, jak ocenia nasz świat. To daje możliwość do decyzji i BYCIA bez motywacji lęku i presji działania z nim związanej a z motywacją wyboru
I to jest szósta z 7 Zasad Zdrowienia według Gabora Maté.

Jestem wystarczająca/wystarczający.

7

afirmacja
wyrażam, co jest dla mnie wartością.

Przez ciche szepty duszy-serca, często niedosłyszalne, bo zagłuszone przez głosy podświadomości w głowie, mówią do nas nasze prawdziwe pragnienia i nasze Wewnętrzne Ja, Twórcza Jaźń, która potrzebuje wyrażać swoją ekspresję na różne sposoby.
Czy to będzie pisanie, ogrodnictwo, czy gotowanie, malarstwo, projektowanie, innowacyjność lub całe mnóstwo innych indywidualnych dla człowieka twórczości to nie ma tak wielkiego znaczenia jak fakt, że ta potrzeba potrzebuje być uszanowana, ponieważ ma uzdrawiający wpływ na nas i innych, a jej zaniedbanie zabija ciało i ducha.
Drugim aspektem afirmowania istnienia, potrzebnym w procesie zdrowienia, jest nasze wyjście poza nas samych, poszukiwanie połączenia z Naturą, Wszechświatem czy innymi formami duchowości.
Założenie, że jesteśmy sami, odcięci i pozbawieni kontaktu, jest toksyczne. Jeśli w życiu wydarzyły się sytuacje trudne, doznaliśmy okrucieństwa, to konsekwencja patologicznej biologii przekonań, która w sposób nieświadomy była przekazywana z pokolenia na pokolenie.Jestem Twórcą w swoim życiu, połączonym z Nieograniczonym Źródłem Tworzenia.

8

7 zasad zdrowienia
Kluczowe wnioski

***
Według Gabora Maté zdrowie opiera się na 3 filarach – ciele, psychice i duchowym połączeniu. Z mojego doświadczenia można odnaleźć klucz do szczęśliwego życia.
Jak?
Poprzez akceptujące i asertywne praktyki poszukiwania autentyczności i zdrowych więzi, nauczenie się zdrowego przeżywanie emocji oraz ekspresję twórczą.

Znasz opowieść o Nassrudinie?
Szukał klucza pod latarnią, bo tam było najjaśniej, choć go tam nie zgubił.
No cóż, nie miał szans go tam znaleźć.

Mi też zdarzyło się zgubić parę kluczy.
Opowiem Ci, jak wykorzystałam historię o Nasrudinie, Kiedy zgubiłam jedyny kluczyk do samochodu.

Najpierw potrzebowałam sobie poradzić z emocjami i odpowiedzieć na pytanie, kiedy i gdzie mogło się to wydarzyć, by tam właśnie skierować swoją uwagę.
A wydarzyło się to podczas jazdy konnej na pełnym piachu i zrytym końskimi kopytami padoku. Niezły orzech do zgryzienia.
Chociaż tamtego wieczoru po ciemku nie znalazłam go, wróciłam następnego dnia. Mimo, iż spadł deszcz szukałam dalej. Potrzebowałam przełknąć wstyd i lęk przed osądem, poczucie winy i powiedzieć, co się stało. Poprosiłam o pomoc i szukałam rozwiązania, bo byłam zdeterminowana, żeby znaleźć kluczyk. Pomyślałam o narzędziach, które mogłyby ułatwić sukces i wypożyczyliśmy wykrywacz metali. Po kilku godzinach ciężkiej pracy zguba została odnaleziona.

W te dni znalazłam coś znacznie większego – poradzenie sobie z emocjami, zaufanie do mojej sprawczości, mocnych stron, tego, że potrafię nie odpuszczać. Odkryłam, że potrafię otrzymać pomoc, kiedy o nią poproszę, bliskość ze sobą i drugim człowiekiem.
To przyniosło sukces.
Czasami czegoś dla Ciebie ważnego warto szukać do skutku, bo to przynosi odzyskanie mocy sprawczej w najważniejszym projekcie – Twoim życiu.

Zapraszam Cię na mój autorski Program online 24 Skrzydła Mocy. Możesz też napisać do mnie i na bezpłatnej 30 minutowej konsultacji ustalimy, jak mogę Tobie pomóc.

Z miłości miłością jestem.