W spotkaniu człowieka z człowiekiem dzieje się najważniejsze.

W spotkaniu człowieka z człowiekiem dzieje się najważniejsze.

W spotkaniu człowieka z człowiekiem dzieje się najważniejsze.  Stykając się z różnymi sposobami myślenia i odczuwania, kulturami, będąc ich ciekawym, otwartym na słyszenie i widzenie, możemy się najwięcej nauczyć – o sobie i o innych – usłyszałam te słowa kiedyś na studiach i zostały ze mną na zawsze. Jak często odpowiadamy sobie na pytanie kim…