Warsztat online sierpień/wrzesień 2024

Praktyk Komunikacji Transformującej

8 intensywnych sesji szkoleniowych online zakończonych międzynarodową certyfikacją.

Terminy 2,5 – 3 godzinnych sesji szkoleniowych:
19, 22, 26, 29 sierpnia i 2, 5, 9, 12 września 2024, 18 / 18:30 poniedziałki oraz czwartki. Szczegóły rozpoczęcia i zakończenia sesji ustalimy jeszcze w grupie.

Poznaj narzędzia, które pomogą Ci stać się liderem dobrych relacji w życiu osobistym i zawodowym: budować porozumienie, angażować skutecznie ludzi do realizacji ważnych celów, rozwiązywać problemy i konflikty z rezultatem WIN-WIN.

Zacznij tu, gdzie jesteś.
Wykorzystaj to, co masz.
Zrób to, co możesz!

Możesz dokonać płatności jednorazowej w kwocie promocyjnej 1888 PLN. (Możliwa płatność w dwóch ratach 2 x 999 PLN)
Konto do wpłat Monika Skorykow AION Bank SA 69 2910 0000 0006 0000 0000 0247 2443.

Potrzebujesz bezpłatnej konsultacji, by sprawdzić czy to trening dla Ciebie?

Kliknij w ikonkę słuchawki i napisz do mnie przed wpłatą na WhatsApp lub Messenger, żeby ją umówić i uzyskać pewność, że chcesz zarezerwować miejsce.

Miejsca ograniczone, grupa nie większa niż 10 osób.

Jeśli chcesz…

Definiować ambitne cele, tak, aby je realizować i skutecznie angażować do tego ludzi -osiągać to, co jest dla Ciebie ważne, motywując innych do odnoszenia sukcesów;

Budować dobry kontakt oraz relacje z ludźmi, by lepiej współdziałać i poprawić efekty, zgodnie z dobrze sformułowanymi celami;

Asertywnie dbać o siebie i wyrażanie swoich potrzeb, skutecznie pomagać innym w znajdowaniu rozwiązań;

Szybko uzyskiwać dostęp do najlepszych zasobów i kompetencji, nawet w trudnych sytuacjach i pomagać w tym innym ludziom dla wspólnej korzyści;

Diagnozować by, dobierać umiejętności i narzędzia odpowiednio do sytuacji i aby jak najlepiej rozwiązać problem;

Radzić sobie z emocjami w trudnych sytuacjach, i rozwiązywać konflikty, z rezultatem Wygrana -Wygrana.

Zapraszam Cię na 8 spotkań warsztatowych online , które pokażą w sposób jasny i klarowny jak stosować odpowiednio dobrane skuteczne narzędzia komunikacyjne w sytuacjach biznesowych i życiowych, by podnosić kompetencje swoje i ludzi wokół. Być może tak się w tym rozsmakujesz, że zostaniesz nie tylko liderką lub liderem pozytywnych relacji, ale zechcesz wejść na ścieżkę trenerską, którą ten kurs otwiera.

Spotkasz się zuczestnikami, którzy podobnie jak Ty chcą budować dobre relacje, stworzycie super energię i rozwiązania, by budować również po zakończeniu warsztatu nawyki życia, w którym realizujecie swoje marzenia, zamieniacie niesłużące Wam relacje na te upragnione.

Wszystko zaczyna się od CIEBIE – Twojej decyzji i Twojego działania! .
Podczas warsztatu dowiesz się, jak komunikacja i ekologiczne cele mogą wspomagać Twoje cele osobiste i zawodowe.

Zobacz, co napisali uczestnicy moich warsztatów:

Monika Skorykow

Program certyfikowanego warsztatu
Praktyk Komunikacji Transformującej

Każda sesja/dzień trwa około 2,5 – 3 godziny z częścią Q&A (pytań i odpowiedzi). Będzie też czas na krótką przerwę.

Dzień 1.
Informacje wstępne. Kontrakt. Definiowanie celów szkolenia. „Żeglarzowi, który nie wie do jakiego portu zmierza, nie sprzyja żaden wiatr” 

Żeby zaangażować do Twojego rejsu odpowiednie wiatry, jako uczestnik szkolenia wyznaczasz cel, z którym przychodzisz – port, do którego płyniesz, a ja jako trener, dostarczam odpowiedniej wiedzy, kompetencji i umiejętności, którą wykorzystasz z moją pomocą, aby jak najefektywniej przepłynąć przez ocean komunikacji i osiągnąć założony cel. 
Na tym etapie zawieramy również w naszej grupie wspólny kontrakt dobrej współpracy, oparty na zasadach zaakceptowanych przez uczestników szkolenia. 

Dzień 2.
Budowanie stanu umysłu, w którym łatwiej jest nawiązać dobry kontakt z drugą osobą (rapport). 
Tworzenie stanu umysłu, w którym komunikacja skutecznie działa. Poczucie wzajemnego zrozumienia jest kluczem komunikacji. To niezbędny etap do zbudowania relacji w każdej sferze życia – prywatnej i zawodowej. Omawiamy, pokazujemy i ćwiczymy, jak to zrobić – skutecznie i w przyjemny sposób. 
Z doświadczeń trenerskich i życiowych – to etap, kiedy uczestnicy z zaskoczeniem stwierdzają, jak miło i prosto można nawiązać dobrą relację z drugim człowiekiem, kiedy wiemy, jak to zrobić.

Dzień 3.
Model “Do kogo należy problem.” 

Definicja. Problemy w komunikacji. Omówienie czterech obszarów. Koncepcja Thomasa Gordona, który przez wiele lat praktyki trenerskiej, jako konsultanta i terapeuty opracował prosty sposóbzdefiniowania „problemu” w relacji. 
Omawiamy i ćwiczymy, jak stawiać diagnozę, by odpowiednio dobrać narzędzia do rozwiązania problemu w różnych sytuacjach.
„Kiedy ludzie mają problem, mają też prawo do rozwiązania tego problemu. To fundamentalna wartość, która leży u podstaw metody (…) istnieją pewne sposoby, które, jak pokazują badania, działają lepiej niż inne”. 
Richard Bolstad: Komunikacja Transformująca. Podręcznik metody Transforming Communication z ćwiczeniami. Wrocław 2013

Dzień 4.
Jak nauczyć się słuchać, by wspomagać rozwiązywanie problemów. Dawanie uwagi. Jak pytać.
Na co dzień spotykamy osoby, które mają problem. Są one w innym stanie, w innych emocjach niż my, co stwarza trudności w zrozumieniu się. Często”pomagamy” im nazywając problem przez filtr własnych doświadczeń i nie możemy się porozumieć. Omówimy i przećwiczymy, jak zidentyfikować blokady komunikacyjne, na które często trafiamy w takiej sytuacji. Podczas ćwiczeń, zobaczymy, jak działa dawanie uwagi i odblokowanie.

Dzień 5.
Słuchanie odzwierciedlające, skuteczne narzędzie radzenia sobie z problemem drugiej osoby.

Słuchanie to często zupełnie nie to, co myślisz – odpowiednie , jest dla drugiego człowieka bardzo mocnym komunikatem wspierającym, a nam daje możliwość rzeczywistego zrozumienia, na czym polega problem. Omówimy zasady skutecznego słuchania.
Poznamy na czym polega słuchanie odzwierciedlające oraz jak działa jako informacja zwrotna oraz
pomaganie w samodzielnym i skutecznym rozwiązaniu problemu. Ćwiczenie słuchania odzwierciedlającego zaprowadzi nas do ciekawych wniosków.

Systemy reprezentacji–wzrokowe wskazówki dostępu.
Ludzie myślą, używając swoich zmysłów – wewnętrznie widzą rzeczy, słuchają dźwięków, czują doznania w ciele
, zapachy i smakują .
Specyficzne ruchy oczu pokazują, którym systemem posługujemy się jako dominującym. Co możemy z tego ruchu wyczytać? Dowiemy się, jak wiele przydatnych informacji.
Poznamy
też strategie czucia się akceptowanym i rozumianym oraz dowiemy się, po co i jak je budować. Ćwiczenia pozwolą zastosować je w życiu po zakończonym treningu.
Omówimy, dlaczego i jak mówić do osób posługujących się głównie systemem wzrokowym, słuchowym lub kinestetycznym. Przećwiczymy, jak słuchając budować porozumienie i jak rozumieć komunikaty oraz zachowania ludzi różnych systemów.


Zarządzanie emocjami – wulkan gniewu. Poznasz sposób, jak zapobiegać katastrofom ekologicznym w Twoich relacjach osobistych i biznesowych.

Dzień 6.
Skuteczny Komunikat „Ja”, by wysłuchano z czym mam problem.
Czy zdarzyła się sytuacja, w której nie zauważano Twojego problemu, a próby poinformowania o nim kończyły się fiaskiem? Każdy tego doświadczył i czuł się w tej sytuacji bezradny. Skuteczny Komunikat Ja przełamuje blokady i powoduje, że osoba, która jest „twórcą” problemu ma szansę dostrzec świadomie tę sytuację, co umożliwi przejście do kolejnego kroku.


Metoda 2 kroków, po zastosowaniu Komunikatu Ja.
Metoda dwóch kroków pozwala osobie, której zachowanie ma wpływ na istnienie naszego problemu, zauważyć, że to jest dla nas problem i co jest jego konsekwencją. To daje przestrzeń do współpracy, zamiast wymuszania rozwiązania i jak pokazują badania, jest skuteczniejsze od rozwiązań „siłowych”. Jak to zrobić? Omówimy na przykładach, a podczas ćwiczeń nauczymy się, jak stosować.

Dzień 7.
Konflikt. Rodzaje. Wygrajmy razem, bo jesteśmy w tym razem.
Konflikt potrzeb i konflikt wartości. Omówimy na czym polegają. Czym się różnią. Dlaczego wymagają innego podejścia i narzędzi. Co to znaczy, że jesteśmy w tym razem i jak wykorzystać zaangażowanie obu stron w konflikt do zbudowaniea porozumienia i przekształcenia go w rozwiązanie, w którym obie strony zyskują.


Użycie siły/władzy – skutki – pogorszenie lub zerwanie relacji. 
Konflikt to tylko część relacji. Mniejsza lub większa, ale część. Bez budowania i utrzymywania dobrych relacji, jako ludzie niewiele możemy. Skutki użycia przymusu są nam wszystkim znane. Można i warto im zapobiegać. Jak? Omówimy i przećwiczymy.

Dzień 8.
WIN – WIN – zastosowanie w konflikcie kroków Win-Win (Wygrana – Wygrana). 
Tak jak dobra relacja to najbardziej efektywna długofalowa strategia, tak wynik „Wygrana- wygrana” to najlepsze zakończenie konfliktu, negocjacji. Dlaczego? Ponieważ zadowolone strony nie tylko będą starały się tę sytuację utrzymać, ale zbudowane ramy partnerstwa, będą dobrze rokowały na przyszłość, tworząc dobre praktyki. 
Kroki Win-Win stanowią sprawdzoną w wielu trudnych „bitwach” metodę, którą warto konsekwentnie stosować, by „bitwy” zamieniać we wspólne zwycięstwo dla obopólnej korzyści. Warto sprawdzić podczas treningu, jak to działa i jak uwalnia kreatywność do znajdowania wartościowych rozwiązań, zaspokajających potrzeby stron. 
Wpływanie na wartości – jak uzyskiwać szacunek dla własnych i szanować wartości innych. 
Wpływanie na wartości nie jest ich wymuszaniem. Kiedy sięgniemy do własnych lub znanych z opowieści doświadczeń, pokazujących relację mistrza, który wywierał wpływ na swojego ucznia, znajdziemy drogę do wartości i nauczymy się wskazywać ją innym. Pomogą nam w tej transformacji doświadczenia twórcy Komunikacji Transformującej i nasze, które odnajdziemy wspólnie w tej części treningu. 
Na zakończenie podsumujemy nasze spostrzeżenia, by zobaczyć, że poprzez dobrą komunikację można tworzyć dobre relacje, a ich utrzymanie wymaga mniej wysiłku niż egzystencja w ciągłym napięciu i konflikcie. Umiejętności budowania partnerstwa, przewodzenie dobrze współdziałającej grupie to wartości poszukiwane w życiu codziennym i na szybko ewoluującym rynku pracy i w biznesie. 
Zapraszam Cię do wzniesienia Twojej komunikacji na wyższy poziom, by bez względu na to, gdzie teraz jesteś, być liderem dobrych relacji! 
Osoby kończące kurs otrzymują Międzynarodowy Certyfikat ukończenia Kursu Praktyk Komunikacji Transformującej (sygnowany hologramem Richarda Bolstada). 

Co dalej?

To doświadczanie i praktyka czyni Cię Praktykiem i Mistrzynią, więc możesz wykorzystać potężne narzędzia, które otrzymujesz ode mnie podczas warsztatu oraz wdrażać je i praktykować każdego dnia!
Życzę Ci tego z całego serca,
Pozwól sobie stosować poznane na warsztacie narzędzia CODZIENNIE a gwarantuję, że będziesz stopniowo coraz bardziej w nich biegła.

Czujesz, że chcesz ode mnie więcej?

Zapraszam Cię również na 6 miesięczny Program online 24 Skrzydła Mocy dedykowany rozwojowi Twoich 24 mocnych stron charakteru do poziomu mistrzowskiego.
Chcesz warsztatów stacjonarnych?
Zapraszam na Week2Success dla kobiet do Hiszpanii.
Zapytaj mnie o warunki specjalne.

Do zobaczenia!

Znasz już program warsztatu online
Praktyk Komunikacji Transformującej
i wiesz, jak podzielę się w nim ekspercką i praktyczną wiedzą i jak będę Cię wspierać, byś mogła/mógł dołączyć do grona liderów komunikacji win-win i budowania porozumienia.
Teraz czas na Twoją decyzję i działanie!

Monika Skorykow

Certyfikowany Law of Attraction Coach (Quantum Success Coaching Academy, USA), Ekspert 24 Mocnych stron charakteru i psychologii pozytywnej dla harmonijnego rozwoju osobistego i zawodowego, certyfikowany trener Komunikacji Transformującej oraz rozwijania potencjału mentalnego i emocjonalnego, treningu umiejętności społecznych i zastępowania agresji, Master NLP, twórca BE DO ENJOY Academy i programu skutecznej zmiany życiowej krokami 4D, praktyk storytellingu i 7 nawyków skutecznego działania oraz z pasji swimming coach, praktyk Soulbody Fusion.

Zakochana w koniach absolwentka Train the Trainer Facylitator Horse Assisted Education.
Od wiele lat na swojej własnej ścieżce w realizacji marzeń i jako lider oraz mentor liderów biznesu w Polsce a obecnie w Hiszpanii.

Moje doświadczenie życiowe i trenerskie pokazuje, jak narzędzia Komunikacji Transformującej pomagają liderom biznesu i edukacji oraz w codziennych relacjach życiowych i w roli rodzica.