7 podstawowych praw wszechświata

1

Prawo przyciągania
The Law of attraction

Przyciągasz to, czym sam emanujesz. To się dzieje cały czas za pomocą Twoich myśli, emocji, uczuć, które są odpowiedzialne za scenariusze w głowie. Karmisz je swoją uwagą, bądź więc uważny, czemu dajesz swoją energię, co wzmacniasz, bo właśnie tego, będzie więcej w Twoim życiu…

Daję moją uwagę temu, co dla mnie dobre i ważne.

2

Prawo świadomej kreacji
The law of deliberate creation

Cały czas kreujesz swoją rzeczywistość. Możesz to robić świadomie i z mocą intencji, zamiast na autopilocie zaprogramowanym przez wychowanie, edukację i przekonania przejęte nieświadomie z kultury, w której żyjesz.

Z radością i miłością wybieram i wzmacniam to, co najlepsze dla siebie i świata.

3

Prawo otwartości
The law of allowing

Aby dokonać zmiany, potrzebna jest akceptacja wszystkiego (i wszystkich) takim jakie jest oraz uwolnienie się od negatywnych emocji, oporu, braku zgody na ten stan rzeczy czy ludzi.

Z ciekawością i wdzięcznością wyruszam po najlepsze z miejsca, w którym jestem.

4

Prawo wystarczalności i obfitości
The law of sufficiency and abundance

Masz wszystko, co jest potrzebne, by budować życie pełne poczucia sensu i spełnienia. Żyjemy we wszechświecie obfitości, chociaż większość z nas nauczyła się postrzegać go jako wszechświat niedostatku. Kiedy patrzysz z pozycji braku, podświadomie piszesz scenariusz braku, kiedy zmieniasz optykę, dostrzegając z wdzięcznością obfitość w sobie i wokół siebie, zapraszasz ją do swojego życia.

Czuję wdzięczność i doceniam wszystko dobre i piękne, co się wydarzyło i wydarzy w moim życiu.

5

Prawo czystego potencjału
The law of pure potentiality

Jesteśmy przejawem czystej świadomości. Cały wszechświat nią również jest. Stąd wynika nieograniczoność naszej kreacji, najpierw na poziomie energii, myśli potem ich manifestacji w świecie materii. Świetnie ją oddają słowa Walta Disney’a “Jeśli możesz o tym marzyć, możesz tego dokonać.” lub biblijne “Na początku było słowo.”

Z miłością doskonalę siebie, by zrealizować marzenia i przez to zmieniam świat, który jest wokół mnie.

6

Prawo uwolnienia
The law of detachment

Aby zrealizować coś w “fizycznym” świecie”, potrzebujesz uwolnić się od przywiązania do tego. Oznacza to odnalezienie w sobie stanu zaufania do ciągłego procesu rozwoju i transformacji. Każdego dnia wszystko się zmienia, cele przychodzą i odchodzą. Jeśli wierzysz w ich realizację, uwalniasz się od scenariusza, w którym fundujesz sobie opór, sabotaż i porażkę. Zamieniasz lęk i presję na ciekawość i zaangażowanie, dzięki temu osiągając to, czego chcesz.

Ufam mojej duchowej mądrości, która prowadzi mnie każdego dnia.

7

Prawo biegunowości
The law of polarity

Jedność jest złożona z mnogości, składającej się przynajmniej z podwójności. To droga do ujrzenia z szerszej perspektywy tego, czego doświadczamy. Kiedy patrzysz przez optykę braku, świat wygląda inaczej niż gdy zauważasz obfitość. Odczuwając zimno i ciepło, mrok i światło, przez kontrast uczysz się widzenia złożoności, która składa się na całość, by dokonywać wyborów na drodze rozwoju.

Wszystko jest informacją, z której czerpię dla mojego i innych wyższego dobra.