Psychologia pozytywna wychodzi poza diagnozowanie deficytów pacjenta i wsparcie w leczeniu zaburzeń psychicznych, charakterystyczne dla tej dziedziny nauki w XX w., w kierunku świadomego tworzenia poczucia autentycznego i pełnego szczęścia. Nie ujmując zasługom wielu lat pracy wybitnych specjalistów, zwraca uwagę na możliwość pełniejszego zrozumienia funkcjonowania psychiki ludzkiej i alternatywnych metod treningu psychicznego.

Psychologia pozytywna wspomaga osiąganie poczucia szczęścia jako połączenia: rozwijania umiejętności doceniania przyjemności życia, zaangażowanego i skutecznego działania z wykorzystaniem własnych mocnych stron charakteru oraz budowania sensu życia człowieka indywidualnie i w relacjach z innymi.

Pojęcie psychologii pozytywnej spopularyzował na początku XXI w. dr Martin Seligman (profesor psychologii University of Pennsylvania oraz dr honoris causa Uppsala University, Szwecja; Massachusetts College of Professional Psychology, USA; University of East London, UK i Universidad Complutense Madrid, Hiszpania).

Poznaj pięć filarów dobrostanu lub dobrego bycia (well-being) według psychologii pozytywnej.

  1. Pozytywne emocje – podstawowe to: radość, wdzięczność, zachwyt, zainteresowanie, ciekawość/zadziwienie, inspiracja, rozbawienie, duma, ukojenie/spokój, miłość,  sklasyfikowane przez Barbarę Frederickson, wywołują szereg pozytywnych w skutkach reakcji na poziomie fizycznym i psychicznym w naszym organizmie – zmniejszają poziom stresu, zwiększają odporność i zdrowie, powodują wzrost możliwości intelektualnych, nastawienie na rozwiązania i poszerzenie horyzontów umysłowych oraz zdolność współpracy.  Codzienne aktywności oparte na mocnych stronach charakteru tworzą więcej pozytywnych emocji.
  2. Zaangażowanie i flow – opisane przez psychologa i badacza Mihaly’ego Csikszentmihalyi’ego jako stan umysłu między satysfakcją a euforią, wywołany całkowitym oddaniem się jakiejś czynności. Zaangażowanie i flow zwiększają  efektywność, motywację wewnętrzną, poczucie sprawczości i dzięki temu poczucie własnej wartości oraz powodują naturalne dążenie do doskonałości w oparciu o świadomie używane i rozwijane mocne strony.
  3. Pozytywne relacje – badane między innymi przez Julię i Johna Gottmanów, sprawiają, że czujemy więcej pozytywnych emocji, mamy większą satysfakcję z życia, poczucie bezpieczeństwa, jesteśmy zdrowsi, żyjemy dłużej i mamy większą motywację, w nich też znajdujemy przestrzeń do rozwoju mocnych stron.
  4. Poczucie sensu życia – opisane między innymi przez Viktora Frankla jako logos, to stan, w którym czujemy, że poprzez nasze decyzje i działania realizujemy coś większego od nas samych, coś ważnego dla rodziny, przyjaciół, społeczeństwa, planety lub w świecie duchowym. 
  5. Osiągnięcia – perspektywa tworzenia i doceniania osiągnięć jest bardzo ważnym filarem dobrego bycia, buduje poczucie sprawczości, wspomaga zdrową samoocenę, opiera się na aktywnym i systematycznym używaniu mocnych stron charakteru w zgodzie z ważnymi dla Ciebie wartościami.

Chcesz poznać czym jest klasyfikacja 24 mocnych stron charakteru  i jak możesz ich użyć dla wzmocnienia swoich filarów dobrego bycia?

Zapraszam Cię po więcej informacji, na cykliczne live Webinary oraz przydatne narzędzia do zamkniętej grupy na Facebooku BE DO ENJOY Sięgaj po radość życia

Podobne artykuły